ul. Dworcowa 13/57, Bydgoszcz
600 601 011
kontakt@bilansownia.pl

Wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców

Wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców

Sejm Przyjmuje Nowe Regulacje: Wakacje od ZUS dla Przedsiębiorców

Sejm zatwierdził długo oczekiwane przepisy dotyczące tzw. wakacji od ZUS dla przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, kto będzie mógł skorzystać z nowego rozwiązania oraz od kiedy można składać pierwsze wnioski.

Kto Skorzysta z Wakacji od ZUS?

Z nowej ulgi będzie mogło skorzystać około 1,7 mln polskich przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby kwalifikować się do zwolnienia, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

  1. Nie zatrudnia więcej niż 9 osób (nie licząc siebie).
  2. Roczny przychód firmy nie przekracza 2 mln euro.

Od Kiedy Można Składać Wnioski?

Przewiduje się, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji od ZUS już od października 2024 roku. Aktualnie nowe przepisy czekają na zatwierdzenie przez Senat, gdzie nie przewiduje się większych zmian, a następnie trafią do prezydenta.

Zasady Wakacji od ZUS

Każdy przedsiębiorca będzie mógł raz w roku wybrać jeden miesiąc, w którym zrezygnuje z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

  • Prawo do zasiłku chorobowego i stażu pracy: Te składki będą pokrywane z budżetu państwa, co oznacza, że ulga nie wpłynie na prawo do zasiłku chorobowego ani na długość stażu pracy.
  • Składka zdrowotna: Zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej.
  • Ograniczenia: Jeśli przedsiębiorca zadeklaruje podstawę wymiaru składek wyższą niż ryczałtowa, państwo pokryje tylko najniższą obowiązującą podstawę.

Działalność w Trakcie Wakacji

Podczas korzystania z wakacji od ZUS przedsiębiorca nie musi zawieszać działalności gospodarczej, co oznacza, że może nadal generować przychody.

Współpraca na Zasadach B2B

Zwolnienie obejmie również osoby współpracujące na zasadach B2B, z wyjątkiem tych, które świadczyły usługi dla byłych pracodawców w poprzednim roku kalendarzowym. To ograniczenie ma na celu zapobieganie wypychaniu pracowników na samozatrudnienie. Ograniczenie nie dotyczy sytuacji, gdy świadczone usługi nie pokrywają się z wcześniejszymi obowiązkami etatowymi.

Jak Złożyć Wniosek o Wakacje od ZUS?

Wnioski o wakacje składkowe należy składać elektronicznie do ZUS w miesiącu poprzedzającym ten, który ma być objęty ulgą. Po zakończeniu miesiąca wolnego od składek obowiązki składkowe zostaną automatycznie wznowione, bez konieczności składania nowego wniosku. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z wakacji składkowych nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.

Podsumowanie

Nowe regulacje dotyczące wakacji od ZUS stanowią istotną ulgę dla wielu polskich przedsiębiorców. Od października 2024 roku, spełniający warunki przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z możliwości zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc w roku, co może znacząco wpłynąć na ich finanse i prowadzenie działalności.