ul. Dworcowa 13/57, Bydgoszcz
600 601 011
kontakt@bilansownia.pl

Nowy Sposób Opodatkowania Dochodów Spółek w Polsce: Estoński CIT

Nowy Sposób Opodatkowania Dochodów Spółek w Polsce: Estoński CIT

W 2021 roku w Polsce wprowadzono nową formę opodatkowania dochodów spółek, zwaną ryczałtem od dochodów spółek. Jest to model przeznaczony dla podatników CIT, inspirowany systemem stosowanym w Estonii, stąd jego potoczna nazwa „estoński CIT”.

Co to jest estoński CIT?

Wybierając estoński CIT, przedsiębiorca nie musi płacić podatku dochodowego do momentu wypłaty zysku wspólnikom. Oznacza to, że nie trzeba wpłacać comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek ani rozliczać go na koniec roku.

Jakie są stawki estońskiego CIT?

  • Mały podatnik: Łączna stawka CIT i PIT wynosi 20% (zamiast standardowych 26,29%).
  • Większy podatnik: Łączna stawka CIT i PIT wynosi 25% (zamiast standardowych 34,39%).

Kto może skorzystać z estońskiego CIT?

Z ryczałtu od dochodów spółek mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie:

  • Spółki akcyjnej,
  • Prostej spółki akcyjnej,
  • Spółki z o.o.,
  • Spółki komandytowo-akcyjnej,
  • Spółki komandytowej.

Wspólnikami muszą być wyłącznie osoby fizyczne. Przedsiębiorstwo nie może posiadać udziałów ani akcji w innych spółkach oraz musi zatrudniać co najmniej 3 osoby na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Spółka nie może udzielać kredytów.

Główne korzyści

  • Podatek tylko przy wypłacie zysku: Spółka płaci podatek dopiero, gdy wypłaci zysk wspólnikom, co pozwala na samodzielne decydowanie o czasie i wysokości wypłaty.
  • Brak zaliczek na podatek: Spółka nie musi płacić zaliczek na podatek, co umożliwia dysponowanie większą ilością środków na bieżącą działalność.
  • Niższe opodatkowanie dywidend: Wypłata zysku w formie dywidendy jest opodatkowana niżej niż w klasycznym systemie.

Estoński CIT to korzystna opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć większą kontrolę nad opodatkowaniem swoich zysków i lepiej zarządzać finansami firmy.